Insurtech en innovatie

Ontwerpen van de volgende generatie verzekeringsbusiness

Terug naar oplossingen

Digitale transformatie

(Her)verzekeraars, MGA’s, brokers en tussenpersonen werken continu aan hun digitale transformatie. Veranderingen in informatietechnologie volgen elkaar snel op. Het succesvol identificeren, selecteren en integreren van technologische mogelijkheden en bedreigingen, en zien wat werkt voor jou verzekeringsbusiness, vereist continue inspanningen. Hoe je deze potentiële innovatiemogelijkheden combineert met belangrijke aspecten zoals compliance, datakwaliteit en veiligheid, kost ook veel aandacht. Tegelijkertijd moet jouw primaire aandacht uitgaan naar het optimaliseren van klantervaringen en waardecreatie voor alle betrokken belanghebbenden.

DAO & insurtech

OpenC & company heeft een hele lange traditie van het creëren van robuuste verzekeringsoplossingen en tegelijkertijd continue innovatie. We hanteren een grondige benadering waar het gaat om nieuwe organisatievormen zoals de DAO (decentrale autonome organisatie), en nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, machine learning, blockchain, crypto, NFT (non fungible tokens). Een van de centrale vragen die wij voor ogen houden, is: hoe kunnen relevante technologieën het bereiken van de strategische doelen van jouw verzekeringsbusiness bevorderen? En misschien nog wel belangrijker: als het toepassen van nieuwe technologieën nodig lijkt, wat is dan de juiste timing?