Operations en IT

Geïntegreerde benadering om je verzekeringsactiviteiten te optimaliseren

Terug naar oplossingen

Efficiënte symfonie

In Operations en IT komen alle aspecten van de waardeketen van verzekeringen bij elkaar als een grote verzameling van onderling afhankelijke activiteiten en eisen. Bijvoorbeeld: advies, acceptatie, (actuariële) prijsbepaling, taxaties, inspecties, klantondersteuning, schadebehandeling, data- en informatiemanagement, risico, compliance, HR en juridische zaken. Het organiseren van verzekeringsactiviteiten, risicomanagement, compliance en IT als een naadloze geïntegreerde en efficiënte symfonie, vereist continue verbetering van de juiste mix van aan de ene kant volledig geautomatiseerde activiteiten en aan de andere kant menselijke interventies.

Wij bouwen onze eigen IT verzekeringsplatformen voor jou en je klanten

OpenC & company zijn vertrouwde partner voor (her)verzekeraar, MGA’s, brokers en intermediairs. Wij houden ook van operationele verzekeringsactiviteiten! We zorgen ervoor dat risico, compliance en gegevensveiligheid een geïntegreerd onderdeel vormen van onze benadering naar operations en IT. Wij bouwen zelfs onze eigen meertalige en multi currency IT-verzekeringsplatformen die onze klanten en verzekeringspartners en die functies zoals product en portfolio management, reporting, IT compliance en gegevensveiligheid ondersteunen.